Przeglądaj rozwiązania

Chemia 1 Zeszyt ćwiczeń


Rozwiązanie

Strona
Zadanie
 47.Podaj hasła zdefiniowane przez poniższe zdania.

a)Jest to wiązanie chemiczne powstałe w wyniku połączenia się atomów za pomocą wspólnych par elektronowych. wiązanie kowalencyjne

b)Jest to wzór cząsteczki pierwiastka lub związku chemicznego uwzględniający tylko rodzaj i liczbę atomów. wzór sumaryczny

c)Jest to wzór cząsteczki pierwiastka lub związku chemicznego,który uwzględnia rodzaj,liczbę atomów oraz liczbę wiązań chemicznych. wzór strukturalny


Rozwiązane przez: Suesp E.