Przeglądaj rozwiązania

Chemia 1 Zeszyt ćwiczeń


Rozwiązanie

Strona
Zadanie
 5.Wpisz odpowiednie nazwy metod oczyszczania wód.

Oczyszczanie mechaniczne polega na zatrzymywaniu zanieczyszczeń przy użyciu krat i sit.

Oczyszczanie chemiczne polega na wykorzystaniu związków chemicznych do utleniania i zobojętniania ścieków.

Oczyszczanie biologiczne polega na wykorzystaniu bakterii,pierwotniaków i grzybów do rozkładu substancji organicznych.


Rozwiązane przez: Suesp E.