Przeglądaj rozwiązania

Ciekawi świata. Zeszyt ćwiczeń.


Rozwiązanie

Strona
Zadanie
Polecenie: Uzupełnij schemat przedstawiający system obronności RP.

Odpowiedź:  
Podsystem kierowania ->Prezydent RP -> Sejm i Senat -> Rząd 
Podsystem militarny -> Siły Zbrojne
Podsystem pozamilitarny  -> Ogniwa informacyjne -> ogniwa ochronne -> ogniwa gospodarcze


Rozwiązane przez: Łukasz S.

Pozostałe rozwiązania
 7

Rozwiązane przez: Łukasz S.