141 Podręczniki / 9362 rozwiązane / 34990 Wprowadzonych zadań


Historia. Wiek XIX i wielka wojna. Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum. Klasa 3.
Klasa 3
217 Zadań99 Rozwiązanych
+0pkt KLIKNIJ! Dodaj swoje rozwiązanie.
Inne zadania
Polecane rozwiazania:
zadanie 2
odtwarzany
Inne rozwiazania wg głosów:
zadanie 2
odtwarzany

Rozwiązanie zadania

Polecenie: Uzupełnij tabelę, wpisując obok nazwy ugrupowania emigracyjne elementy jego programu politycznego.

Odpowiedź: Hotel Lambert - monarchia konstytucyjna - konflikt mocarstw zachodnich z państwami zaborczymi
Młoda Polska - Republika - walka narodów o wolność 
Towarzystwo Demokratyczne Polski - Demokratyczność - walka o niepodległość z udział uwłaszczonych chłopów. 


Komentarze do filmu