Przeglądaj rozwiązania

Historia. Wiek XIX i wielka wojna. Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum. Klasa 3.


Rozwiązanie

Strona
Zadanie
Polecenie: Połącz ze sobą nazwiska i ugrupowanie, z którym osoba była związana. 

Odpowiedź:   

Towarzystwo Demokratyczne Polskie: Piotr Ściegienny
Młoda Polska: Szymon Konarski, Joachim Lelewel 
Hotel Lambert: Adam Czartoryski


Rozwiązane przez: Łukasz S.