Przeglądaj rozwiązania

Historia. Wiek XIX i wielka wojna. Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum. Klasa 3.


Rozwiązanie

Strona
Zadanie
Polecenie:  Uzupełnij tabelę dotyczącą polskich stronnictw politycznych.

Odpowiedź: 

Biali: Program: starali się uniknąć przekształcenia walki o niepodległość w rewolucję społeczną. Grupy społeczne popierające program: ziemiaństwo i burżuazja.

Czerwoni: Program: dążyli do powstania narodowego i rewolucji społecznej. Grypy społeczne popierające program: studencie, inteligencja, mieszczaństwo, robotnicy.  


Rozwiązane przez: Łukasz S.