Przeglądaj rozwiązania

Historia. Wiek XIX i wielka wojna. Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum. Klasa 3.


Rozwiązanie

Strona
Zadanie
Polecenie: Uzupełnij tabelę dotyczącą orientacji politycznych Polaków w czasie I wojny światowej.

Odpowiedź:  
Nazwa orientacji: niepodległościowa. Założenia programowe: współpraca z państwami centralnymi. Nie wierzył w współpracę z Rosją.  Przywódca: Józef Piłsudski 

Nazwa orientacji: prorosyjska. Założenia programowe: Uważał, że gdy nastąpi zwycięstwo Rosji, Car Rosji zjednoczy wszystkie ziemie.  


Rozwiązane przez: Łukasz S.