Przeglądaj rozwiązania

Język niemiecki - aha! Neu 2A. Podręcznik z ćwiczeniami dla gimnazjum - Kurs podstawowy


Rozwiązanie

Strona
Zadanie
Kiedy, twoim zdaniem powinny być ferie? Sporządź terminarz ferii twoich marzeń i opowiedz o nim.
 
2. vom ersten bis zum siebenundzwanzigsten
Dezember 3. vom dreizehnten Oktober bis zum
zweiten November


Rozwiązane przez: Hubert B.