Przeglądaj rozwiązania

Język niemiecki - aha! Neu 2A. Podręcznik z ćwiczeniami dla gimnazjum - Kurs podstawowy


Rozwiązanie

Strona
Zadanie
 Posłuchaj rozmowy jeszcze raz. Czy te informacje są prawdziwe, czy nie? Zaznacz.

1. richtig 2. richtig 3. falsch 4. falsch 5. falsch
6. falsch 7. richtig 8. falsch 9. falsch 10. falsch


Rozwiązane przez: Hubert B.