Przeglądaj rozwiązania

Matematyka 1. Podręcznik. Gimnazjum


Rozwiązanie

Strona
Zadanie
 Zad. 15 str. 31 ( podr. )
a) Ile to jest w metrach:
0,22 km = 220m
17 cm = 0,17m
1,4 cm = 0,014m
6 dm = 0,6m

b) Ile to jest w cm ?
0,3m = 30cm
2/5 m =40cm
72 dm = 720cm
4 mm = 0,4cm

c) Ile to jest w dag?
1,3 kg = 130dag
1/5 kg = 20dag
520 g = 52dag
12 g = 1,2dag

d) Ile to jest w g?
14 dag = 140g
1,7 dag = 17g
6 kg = 6 000g
0,3 kg = 300g


Rozwiązane przez: Ola H.