545 Podręczników / 9519 rozwiązanych / 46063 Wprowadzone zadania


Matematyka 3. Podręcznik
Klasa 3
804 Zadania283 Rozwiązanych
+0pkt KLIKNIJ! Dodaj swoje rozwiązanie.
Inne zadania
Polecane rozwiazania:
Zadanie 1 strona 180
odtwarzany
Inne rozwiazania wg głosów:
Zadanie 1 strona 180
odtwarzany

Rozwiązanie zadania

 1. Oblicz Objętośc stożków

-/[liczba] - pierwiastek z danej liczby
#- pi

Wzory:

V=1/3Pp * H

a)
r= 4
H= 8

Pp= #r2
Pp= #4^2
Pp=16#

V= 1/3 16#*8
V= 16#/3 * 8
V=128#/3

b)
r= 5
l= 10

a^2+b^2=c^2
25+b^2=100
b^2=75 | -/
b= -/75
b= -/25*3
b= 5-/3

H= 5-/3

Pp= #r^2
Pp= 5^2#
Pp= 25#

V= 1/3 25# * 5-/3
 
        25# * 5-/3
V= -----------------
              3

          125 -/3#
V= -----------------
               3

c)

r= 5
l= 10 -/2


[po podłożeniu do Pitagorasa]

25+b^2=200
b^2= 175
b= -/175
b= 5 -/7

H= 5-/7

Pp= #r^2
Pp= 25#

V= 1/3 25# * 5-/7

         25# * 5-/7
V= -----------------
               3

        125 -/7 #
V= ----------------
              3


Komentarze do filmu