545 Podręczników / 9519 rozwiązanych / 46063 Wprowadzone zadania


Matematyka 3. Podręcznik
Klasa 3
804 Zadania283 Rozwiązanych
+0pkt KLIKNIJ! Dodaj swoje rozwiązanie.
Inne zadania
Polecane rozwiazania:
Zadanie 27.
odtwarzany
Inne rozwiazania wg głosów:
Zadanie 27.
odtwarzany

Rozwiązanie zadania

a)3/4 + 2/3 : (-8/12) = 3/4 + 2/3 : (-2/3) = 3/4 + 2/3 x (-3/2) = 3/4 + (-1)= -1/4

b)((2-1/7)x3)/(2+0,6)=((14/7-1/7)x3)/2,6=(13/7 x3)/2,6=39/7/2,6=39/7 x 10/26=3/7 x 10/2=3/7x5=15/7=2 i 1/7

c)(1/3+2/7) : (1-1/9) + 3/7

(7/21+6/21) : (9/9-1/9) + 3/7 = 13/21 : 8/9 + 3/7= 13/21 x 9/8 + 3/7=13/7 x 3/8 + 3/7=39/56+3/7=39/56+24/56=63/56=1 i 7/56

d)(2x5/6)^2 - (3^2 i sqrt(1 i 7/9))= (10/6)^2 - (9- sqrt(16/9))=(5/3)^2 - (9-4/3)=

25/9-(27/3-4/3)=25/9-23/3=25/9-69/9=-44/9=-4 i 8/9

e) [(-2/3)^2 : 8/9]^-1=[4/9 x 9/8]^-1=(4/8)^-1=(1/2)^-1=2

f)1,6 x 7/16 - 2,7/(3^3)= 0,1x 7 - 2,7/27=0,7 - 0,1 = 0,6Komentarze do filmu