Przeglądaj rozwiązania

Matematyka 3. Podręcznik


Rozwiązanie

Strona
Zadanie
a)(2/3)^3*(2/3)^2=(2/3)^5 
b)(3^3*2^3)^2=6^6
c)(3^2)^4=3^8
d)(2/7)^5*7^5=2^5
e)1,5^8/1,5^3=1,5^5
f)2,5^10:25^10=0,1^10


Rozwiązane przez: Ernest P.