Przeglądaj rozwiązania

Matematyka 3. Podręcznik


Rozwiązanie

Strona
Zadanie
a)(3^2)^3:3^5=3
b)(5^4/5^2)^2=625
c)(2/5)^7*2,5^6=2/5*(2/5)^6*2,5^6=2/5
d)4^5/2^7*5^3=2^10/2^7*5^3=10^3=1000
e)9^3*4^4/6^10=3^6*2^8/(3^10*2^10)=1/(3^4*2^2)=1/324
f)0,25^3:0,5^3/5^3=0,1^3=0,001

Rozwiązane przez: Ernest P.