Przeglądaj rozwiązania

Matematyka 3. Podręcznik


Rozwiązanie

Strona
Zadanie
a)sqrt(2) x sqrt(4 i 1/2)=sqrt (9)=3

b) sqrt(2 i 2/3) : sqrt(2/3)= sqrt (2 i 2/3 : 2/3)= sqrt( 8/3 x 3/2)= sqrt(4)=2

c)sqrt(6,4) : sqrt(10)=sqrt(6,4 : 10)= sqrt(0,64)=0,8

d) sqrt^3(10) x sqrt^3(0,1)= sqrt^3( 10 x 0,1)=sqrt^3(1)=1

e)sqrt^3(2 i 2/3) x sqrt^3(1/9)= sqrt^3(8/3 : 1/9)=sqrt^3(8/3 x 9)= sqrt^3(24)=sqrt^3(8x3)=2sqrt^3(3)

f) sqrt^3(2,7)/sqrt^3(100)= sqrt^3(2,7:100)=sqrt^3(0,027)=0,3

g)sqrt^3(-9) x sqrt^3(3)=sqrt^3(-9x3)=sqrt^3(-27)=-3

h)sqrt^3(128)/sqrt^3(-2)=sqrt^3(128:(-2))=sqrt^3(-64)=-4

i)sqrt^3(-0,5) x sqrt^3(4) / sqrt^3(16)= sqrt^3(-2)/sqrt^3(16)= sqrt^3(-2:16)=sqrt^3(-1/8)=-1/2Rozwiązane przez: Ernest P.