Przeglądaj rozwiązania

Matematyka 3. Podręcznik


Rozwiązanie

Strona
Zadanie
x - liczebność partii Cymbałków

y - liczebność partii Trąbek


x-4=y+4

3(y-4)=x+4


x=y+8 - podstawienie

3y-12=y+8+4

3y-y = 12 +12

2y = 24 /:2

y=12

x=y+8 = 12+8=20

ODP: Do partii Trąbek należy 12 osób.Rozwiązane przez: Ernest P.