Przeglądaj rozwiązania

Matematyka 3. Podręcznik


Rozwiązanie

Strona
Zadanie
 a) ujemne argumenty tej funkcji to x=-3 ; x=-2 oraz x=-1

b) wartość funkcji dla argumentu x=-3 jest równa y=2

A dla x=2 y=-1

c)Funkcja przyjmuje wartości 1 da argumentów x=-2 oraz x=0Rozwiązane przez: Ernest P.