Przeglądaj rozwiązania

Matematyka 3. Podręcznik


Rozwiązanie

Strona
Zadanie
a) wykres A

x=0 , y(0)=2

x=1 , y(1)=1

x=2 , y(2)=0

wykres B

x=0 , y(0)=3

x=-3 , y(-3)=0

x=2 , y(2)=0

wykres C

x=1 , y(1)=2

x=-3 , y(-3)=-2

x=0 , y(0)=4

b) wykres A

y=2 dla x=0 oraz x= -3

Wykres B

y=2 d;a x=1 , x=4 oraz x=-2

Wykres C

y=2 d;a x=-2 oraz x=1, x=2 , x=3 Rozwiązane przez: Ernest P.