Przeglądaj rozwiązania

Matematyka 3. Podręcznik


Rozwiązanie

Strona
Zadanie
a) miejsca zerowe x=-4 oraz x=3

wartości dodatnie dla x=<-4,3>

wartości ujemne dla x<-5,-4) oraz x(3,5>

b) miejsca zerowe x=-1 oraz x=-3

wartości dodatnie dla x<-1,&) oraz x(-&,-4>

wartości ujemne dla x(-4,-1)

c) miejsca zerowe dla x=1 oraz x=-4

warrtości dodatnie dla x=(-&, 1>

wartości ujemne dla x=(1, +&)

Rozwiązane przez: Ernest P.