Przeglądaj rozwiązania

Matematyka 3. Podręcznik


Rozwiązanie

Strona
Zadanie
a)

y=4x-x^3/2

A=(1,y(1))

B=(3,y(3))

 y(1)=4x1-1^3/2=4-1/2=3 i 1/2

A=(1,3 i 1/2)

y(3)=4x3-3^3/2=12-27/2=12-13,5=-1 i 1/2

B=(3,-1 i 1/2)


y=x^3/3

C=(-1,y(-1))

y(-1)=(-1)^3/3=-1/3

C=(-1,-1/3)

D=(2,y(2))

y(2)=2^3/3=8/3=2 i 2/3

D=(2, 2 i 2/3)


y=3 sqrt^3(x-1)

E=(-2,y(-2))

y(-2)=3 sqrt^3(-2-1)= 3 sqrt^3(-3)= -3 sqrt^3(3)

E=(-2,-3sqrt^3(3))

F=(4,y(4))

y(4)=3 sqrt^3(4-1)=3 sqrt^3(3)

F=(4,3sqrt^3(3))

 b) Miejsca zerowe drugiej funkcji

y=0 dla x=0

sprawdzenie:

 y=x^3/3

0=x^3/3 /x3

0=x^3 /:sqrt^3

x=0 - miejsce zerowe drugiej funkcji

Miejsce zerowe trzeciej funkcji

y=0 dla x=1

sprawdzenie

y=3 sqrt^3(x-1)

0=3 sqrt^3(x-1) /:^3

0=x-1

x=1 - miejsce zerowe trzeciej funkcjiRozwiązane przez: Ernest P.