Przeglądaj rozwiązania

Matematyka 6. Zbiór zadań kl VI. Nowa wersja


Rozwiązanie

Strona
Zadanie
a)
3,6+0,75*9,3+0,25*6,2=3,6+6,98+1,55=12,13zł
Pani Kowalska zapłaciła 12,13zł.
b)
3,5*2,3+0,75*9,3+1,5*4,2=8,05+6,98+6,3=21,33
50-21,33=28,67zł
Pan Kuźnik otrzymał 28,67zł reszty.
c)
0,5*9,3=4,65zł
1kg=6,2
xkg=4,65
x=4,65:6,2=0,75kg
Pan Nowak mógłby kupić 0,75kg truskawek.
d)
Pani Krzewska:
1,6*3,6+0,7*4,2=5,76+2,94=8,7zł
Pani Nakielska:
0,4*4,5+x*2,3=8,7
x*2,3=8,7-1,8
x=6,9:2,3
x=3kg
Arbuz ważył 3kg.

Rozwiązane przez: Kasia U.