Przeglądaj rozwiązania

Matematyka wokół nas. Podręcznik kl V


Rozwiązanie

Strona
Zadanie
 3,20*3=9,60zł
1,80*4=7,20zł
1,25*2=2,50zł
9,60zł+7,20zł+2,50zł=19,30zł     20,00zł-19,30zł=00,70 gr
Odp: Marzena dostanie 70 gr reszty.


Rozwiązane przez: Gabi .