Przeglądaj rozwiązania

Matematyka 2.Podręcznik. Gimnazjum


Rozwiązanie

Strona
Zadanie
Zad.4 Str.90

Zapisz w jak najprosztrzej postaci:

a) (x+4)+(2x-6)

b) -(2y+3x)+(-4y+2x+1)

c) -(x-2xy)-(4x+xy)+(xy-x)

d) (x^2+2x+1)-(x^2-4x+3)

zad.4

a) (x+4)+(2x-6)

    x+4+2x-6

    3x-2

 

b) -(2y+3x)+(-4y+2x+1)

    -2y-3x-4y+2x+1

    -6y-x+1

 

c)  -(x-2xy)-(4x+xy)+(xy-x)

     -x+2xy-4x-xy+xy-x

     -6x+2xy

 

d)  (x^2+2x+1)-(x^2-4x+3)

     x^2+2x+1-x^2+4x-3

     6x-2Rozwiązane przez: Krzysztof M.