Przeglądaj rozwiązania

Podręcznik do Biologi Puls życia


Rozwiązanie

Strona
Zadanie
 Polecenie:
Wyjaśnij, dlaczego mięczaki lądowe preferują wilgotne środowisko
Odpowiedz:

Ponieważ są pokryte śluzem, a w środowisku suchym wytwarza się mało śluzu. Do tego w wilgotnym środowisku mięczakom łatwiej się poruszać.

 Rozwiązane przez: Krzysztof M.