Przeglądaj rozwiązania

Wiedza o Spoleczeństwie Podręcznik


Rozwiązanie

Strona
Zadanie
 Opisz wpływ inflacji i deflacji na gospodarkę.
Pojęcia inflacji i deflacji są nierozerwalnie związane z gospodarką bowiem mają ogromny wpływ na rozwój gospodarczy państw. Najkrótszą definicją tych terminów jest zmiana wartości nabywczej pieniędzy. W przypadku inflacji mówimy, że na rynku pojawia się więcej pieniędzy niż produktów, przez co mają one mniejszą wartość. Przy deflacji jest odwrotnie – napływ pieniędzy jest zbyt wolny w stosunku do napływu towarów.  Najbardziej widocznym skutkiem inflacji jest wzrost cen produktów, jednak proces ten przebiega zazwyczaj bardzo powoli. Roczna inflacja jest szacowana już w milionach.

Rozwiązane przez: Krzysztof M.