545 Podręczników / 9519 rozwiązanych / 46063 Wprowadzone zadania


Wiedza o Spoleczeństwie Podręcznik
Klasa 3
125 Zadań125 Rozwiązanych
+0pkt KLIKNIJ! Dodaj swoje rozwiązanie.
Inne zadania
Polecane rozwiazania:
Zad3
odtwarzany
Inne rozwiazania wg głosów:
Zad3
odtwarzany

Rozwiązanie zadania

 Opisz wpływ inflacji i deflacji na gospodarkę.
Pojęcia inflacji i deflacji są nierozerwalnie związane z gospodarką bowiem mają ogromny wpływ na rozwój gospodarczy państw. Najkrótszą definicją tych terminów jest zmiana wartości nabywczej pieniędzy. W przypadku inflacji mówimy, że na rynku pojawia się więcej pieniędzy niż produktów, przez co mają one mniejszą wartość. Przy deflacji jest odwrotnie – napływ pieniędzy jest zbyt wolny w stosunku do napływu towarów.  Najbardziej widocznym skutkiem inflacji jest wzrost cen produktów, jednak proces ten przebiega zazwyczaj bardzo powoli. Roczna inflacja jest szacowana już w milionach.


Komentarze do filmu