Przeglądaj rozwiązania

Zeszyt ćwiczeń. Puls Ziemi Geografia


Rozwiązanie

Strona
Zadanie
 Na podstawie analizy poniższych diagramów podaj dwie cechy gospodarki Stanów Zjednoczonych.

Odpowiedź w załączniku.


Rozwiązane przez: Szymon L.