Przeglądaj rozwiązania

Zeszyt ćwiczeń. Puls Ziemi Geografia


Rozwiązanie

Strona
Zadanie
 Zamaluj kolorem czerwonym cechy rolnictwa Stanów Zjednoczonych.

(Zamiast czerwonego użyłem żółty)

Odpowiedź w załączniku.


Rozwiązane przez: Szymon L.