Przeglądaj rozwiązania

Zeszyt ćwiczeń. Puls Ziemi Geografia


Rozwiązanie

Strona
Zadanie
Na podstawie poniższych opisów rozpoznaj regiony gospodarcze Stanów Zjednoczonych. Podaj ich nazwy.

a) W regionie tym uprawiana jest głównie kukurydza i soja. Hoduje się tam około 2/3 pogłowia trzody chlewnej i około 1/4 bydła kraju. We wschodniej części Wielkich Równin zwarty obszar zajmują uprawy pszenicy.

Region Środkowego zachodu
 
b) Ciepły i wilgotny klimat sprawia, że uprawia się tam bawełnę, trzcinę cukrową, ryż oraz cytrusy. Odkrycie ropy naftowej i gazu ziemnego  spowodowało rozwój przemysłu petrochemicznego, którego ważnymi ośrodkami stały się m. in. Houston i Nowy Orlean.
 
Region południowy

c) Jest najlepiej rozwiniętym gospodarczo regionem Stanów Zjednoczonych. Dzięki bogatej bazie surowców mineralnych rozwinął się w nim przemysł hutniczy i samochodowy. Znajdują się tam również ośrodki przemysłu wysokiej technologii ( np. W Bostonie i w Nowym Jorku)

Wielki obszar przemysłowy


Rozwiązane przez: Szymon L.