Przeglądaj rozwiązania

Zeszyt ćwiczeń. Puls Ziemi Geografia


Rozwiązanie

Strona
Zadanie
 Korzystając z atlasu geograficznego oraz podręcznika, wykonaj polecenia.

a) Podaj nazwy rzek oznaczonych na mapie konturowej literami.

A- Amazonka
B- Sao Francisco
C-Parana

b) Podaj  nazwy miast oznaczonych na mapie konturowej cyframi.

1. Sao Paulo
2. Rio de Janeiro
3. Belo Horizante
4. Porto Alegre
5.Brasilia
6. Recife

c) Określ, w której części Brazylii skoncentrowane są na największe miasta tego kraju. Wyjaśnij, dlaczego najwięcej ludności osiedla się właśnie na tym obszarze.

Największe miasta znajdują się w południowo-wschodniej części Brazylii. Znajduje się tam dużo surowców mineralnych. W ogóle największe miasta są na wybrzeżach oceanu Atlantyckiego, gdyż w głębi lądu jest olbrzymi las równikowy. Jednak od lat 60 rząd zachęca do przenoszenia się w głąb lądu(właśnie w takim celu powstała nowa stolica-Brasilia, aby zachęcając do przenoszenia się w głąb lądu).


Rozwiązane przez: Szymon L.